تبلیغات
دانش اموز - زندگی
اموزش عربی .نمونه سوال . و.....

زندگی

شنبه 22 بهمن 1390 11:58 ق.ظ

نویسنده : دهقان
از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟
فرمود چهار اصل:
دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم
دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -