تبلیغات
دانش اموز - مواردی در خصوص کتاب عربی 1 و 2 عمومی
مواردی در خصوص کتاب عربی 1 و 2 عمومی | اموزش ,
( عـــــربـــــی  یـك)

1-  نقش كلمه ی "السعادة " در " یا للسعادة " چیست ؟

ج : این عبارت در تقدیر بوده است " یا للسعادة لی " كه لام حرف جر و السعادة در لفظ مجرور به حرف جر می باشد لكن به خاطر اینكه منادی است محلا منصوب و خود للسعادة متعلق به فعل محذوف است چون منادی خود فعلی در تقدیر دارد .

2-  كلمه ی " نهایة " در : نهایة الفراق : چه اعرابی دارد ؟

ج- می توان آنرا خبر برای مبتدای محذوف گرفت مثلا بوده " هذه نهایة الفراق " و یا می توان آنرا مبتدا و خبر آنرا محذوف گرفت ( اولی بهتر است )  .

3-   كلمه ی " غدا حفلة " چه نقشی دارد ؟ غدا كه ظرف است خبر مقدم (شبه جمله) و حفلة را مبتدای موخر می گیریم .

4-  " من " در جمله ی " من هو " چه نقشی دارد ؟ 

ج- من چون در اینجا اسم استفهام است میتوان دو نظر داد یا اسم استفهام را مبتدا واسم بعد آنرا خبر گرفت .و یا اسم استفهام را خبر مقدم و كلمه ی بعدی را مبتدای موخر گرفت ( دومی بهتر است )

5-  كلمه ی "هنیئا " در جمله ی " هنیئا لك الشهادة یا اویس " چه اعرابی دارد ؟ بهتر است آنرا حال و منصوب بگیریم .

6-  " آسفة " در : لا اقدر آسفة : چه نقشی  دارد ؟

خبر است برای مبتدای محذوف ( انا ).

7- كلمه ی "وراء ها " د ر جمله ی " ما الفائدة فی ثروة وراء ها لعنة الناس " چه اعرابی دارد ؟

وراء چون ظرف است وقبل از لعنة قرار گرفته آنرا خبر مقدم برای لعنة گرفته وجمله ی اسمیه بعد از ثروة را جمله ی وصفیه محلا مجرور می گیریم .

 

(عـــــربـــی ‌دو تجربی ریاضی )  

1- یفقهوا " در جمله ی واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی " چرا مجزوم شده است ؟

ج- چون بعداز فعل امر آمده واز طرفی جواب شرط است برای فعل شرط محذوف مثلا بوده " ان تحلل یفقهوا قولی ". 

2- ویحك چه نوع كلمه ای است ؟   

ج- كلمه أی است برای اظهار عذاب و نقش مفعول به  برای فعل محذوف را دارد . كلمه ی ویـل نیز  در ویلك مثل آن است البته لازم به توضیح است این دو كلمه  اگر به غیر از لام اضافه شود مفعول به است ولی اگر بعد از آن لام بیاید "مثل ویل لكل همزة ...در این صورت مبتدا است واگر  اضافه نشده باشند مفعول مطلق هستند .

3- انت " در "فالعب ‌أنت مع الأطفال "چه نقشی دارد ؟

ج- تأكید برای ضمیر مستتر أنت در فعل العب است .

4- كلمه ی حیا در "وا حیائی " چه اعرابی دارد ؟

ج منادای مضاف از نوع ندبه تقد یرا منصوب است .

5- كلمات "هی و نحو" در جمله ی " الامة الاسلامیة هی امة سائرة نحو الكمال " چه نقشی دارند ؟

ج كلمه "هــی " ضمیر فصل است محلـی از اعراب ندارد وكلمه ی نحو جانشین مفعول فیه است .

6- كلمات "غیر و ذاتـی " در " یبعث ضوء من مصدر غیر ذاتـی " چه اعرابی دارند ؟

ج غیـر صفت است وتابع مصدر و كلمه ی ذاتی مضاف الیه و مجرور است .

7-  آیا " وصل " در جمله ی " ما جاورت قلب امرئ إلا وصل " محلی از اعراب دارد ؟

ج بله جمله ی حالیه محلا منصوب است چون مستثنی مفرغ است پس جمله ی بعد إلا صاحب اعراب است . البته امرء نكره است در حالیكه  صاحب حال باید معرفه باشد اما چون جمله منفی است اشكالی ندارد از طرفی جمله حالیه وقتی ماضی باشد با ید با قد همراه باشد كه چون جمله شعر است می توان گفت قد در تقدیر است .

پاسخ سوالات گروه زبان و ادبیات عرب استان سمنان ( دامغان ): 

س1- بیت " قیمه الانسان ما یحسنه      اكثر الانسان منه ام اقلّ  "

تركیب و ترجمه اش چیست ؟ 

ج- ارزش انسان به  چیزى است كه آن را خوب انجام دهد  خواه  انسان آن را  زیاد  انجام دهد یا كم  .

قیمه مبتدا و انسان مضاف الیه و ما خبر و جمله ى یحسنه صله ى ما است ( فعل و فاعل آن هو مستتر و ضمیر ه  مفعول به )  و اكثر فعل وانسان فاعل آن است .منه جار ومجرور محلا و اقل معطوف به اكثر است. 

س2- " لا اله الا الله "چه نوع استثنائى است و تركیب آن چگونه است ؟  

معروف ترین تركیب آن استثناء مفرغ بوده و اله اسم لا ى نفى جنس بوده و خبرش موجود حذف شده است و الله  بد ل ازمحل اله مى باشد . 

س3- كدام جمله صحیح تر است  ؟ الف ) شعب ایران لا یركع   ب ) شعب ایران لا یركعون  

ج- به اعتبار لفظ مى توان فعلش را مفرد آورد و به اعتبار معنا چون اسم جمع است مى توان فعلش را جمع آورد لذا هردو مورد جایز است گر چه به اعتبار لفظ  صحیح تر است یعنى گزینه الف. 

س4- جمله ى "انما یستدل على الصالحین بما یجری الله لهم على السن عباده ". ترجمه ى روانش چیست و نا ئب فاعلش كدام است ؟ 

ج- صالحان با آنچه كه خداوند بر زبان بندگانش در باره ى آنها جارى مى سازد شناخته مى شوند . 

صالحین نایب فاعل و محلا مرفوع است و حرف جر على در اینجا زائد است . 

س5 – جمله ى " و ما ادریك ما لیله القدر " ترجمه ى روانش چیست ؟  

ج- چه چیزى ترا آ گاه كرد  كه شب قدر چیست ؟  

س 6-  در جمله ى " لن تنال شفاعتنا من اشستخف الصلوه "  اعراب من و نوعش چیست "؟ 

ج-" من " اسم موصول و مفعول به است و شفاعت فاعل است .

س7 – در جمله ى " الید التی محبوبه عند الله " تركیبش و صله ى موصول و عائد صله كدام است ؟

 ج- الید خبر براى مبتداى محذوف ( هذه ) و التی  صفت و محبوبه خبر است براى هى  كه   آورده نشده است و جمله 

" هی محبوبه" روى هم صله  براى الید است . لذا این جمله درست نیست .چون عائد صله بیان نشده است و جمله ى صله نیز وجود ندارد.

 س8 – در جمله ى " كانت طفله تسیر فی الشوارع حافیه القدمین " نقش  حافیه القدمین  چیست ؟

 ج- حافیه حال ونیابا منصوب و القدمین مضاف الیه است  ضمنا  خبر كان كامل آمده است و حافیه حالت طفل را هنگام قدم زدن نشان مى دهد . 

دبیرخانه راهبری درس عربی


نوشته شده توسط دهقان در سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 و ساعت 06:14 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ هشت روش برای تقویت قدرت خلاقیت+ دانلود کتاب عربی پایه دهم انسانی+ کنکوریها خسته نباشید+ سوالات معارف پیش دانشگاهی درس به درس+ نکات مهم در ترجمه از فارسی به عربی+ بخور نخورهای فصل امتحان+ تحلیل درس عربی در کنکور رشته تجربی و انسانی سال 93+ اداره سنجش یزد+ بیخودی پرسه زدیم+ پیام فرماندهان نیروهای زمینی و دریایی ارتش به مناسبت روز معلم + بارم بندی امتحانات+ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺻﺎﻋﺪ ﻋﻀﺪﯼ+ برنامه ریزی برای دانش آموزان سال چهارم یا پیش دانشگاهی+ دانلود سوالات کارشناسی ارشد+ سوالات نهایی+ تسلیت+ یلداتون مبارک+ روشهای تست زدن+ بودجه بندی سوالات کنکور (درس عربی پیش در چهار سال)+ کلاه قرمزی+ محمد علی نجفی رای اعتماد نگرفت+ دلنوشته همسر سیدحسن خمینی برای خاتمی+ دانشگاه کلدونین گلاسکو انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران تبریک گفت+ دوستان گلم+ 10راه حل مفید برای کمتر کردن خطر ابتلا به سرطان + اینو میگن ....+ بارم بندی جدید کتب عربی+ انالیز سوالات عربی کنکور 90+ قطرب یاری گر شما در صرف افعال+ سوالات کارشناسی ارشد چهار سال اخیر به همراه کلید

صفحات: